Електрически услуги и по-безопасен дом за Биляна - 100% Кауза

Електрически услуги и по-безопасен дом за Биляна

50% от хората в България живеят под прага на бедността, което често не им поволява да отдеялт средства, за да постигнат лукса за безопасен дом.

В половината от къщата в тази история живеят трима души. Със средствата, които получават, трудно покриват основните си нужди. Елеткрическото табло е на 50 години и е далеч от нужното ниво на обесопасение. На снимките се виждат кабели, по които текат 220 волта. 

Биляна се свърза с нас чрез сайта. Робърт и Николай Дяков посетиха къщата в първия възможен момент. В момента на влизане в дома на Биляна, тя хвана кабелите с ръка, за да ни покаже, че това са именно кабелите, които се използват за осветлението в коридора, при което Николай Дяков притръпна. Една от стаите беше претърпяла пожар поради възрастта на инсталацията.
Интересно е да се види как при липса на средства за базови нужди, безопастността се превръща от нужда – в лукс. Разгледахме остатъка от къщата и видяхме още немалко неща, които в един момент биха предложили висок риск за проблематика с електрическата система.

"Не мога да спя от страх да не се запалят тези хора"

Закупихме ново табло, висококачествени кабели, прекъсвачи и всичко необходимо, за да може жителите на къщата да спят по-спокойно.