Божурище – Биляна – Дари Време

Божурище – Биляна

В половината на тази къща живеят няколко човека. Със средствата, които получават – трудно покриват базовите си нужди. Таблото е може би на 50 години и е далеч от нужното ниво на обесопасение. На снимките се виждат кабели, по които течат 220 волта. В момента на влизане, домакинята ги хвана с ръка за да ни покаже, че това са кабелите, които се използват за осветлението в коридора, при което Николай притръпна. Една от стаите беше претърпяла пожар поради възрастта на инсталацията.
Интересно е да се види как при липсана на средства за базови нужди, безопастността се превръща от нужда – в лукс. Разгледахме остатъка от къщата и видяхме още не малко неща, които в един момент биха били предложили висок риск за проблематика с електрическата система.

"Не мога да спя от страх да не се запалят тези хора"

Единодушно решихме да сменим цялата електрическа инсталация. Закупихме ново табло, висококачествен кабел, прекасвачи и всичко необходимо, но не успяхме да довършим самата инсталация.