кв. Бъкстоун – Влади и Анелия - Дари Време

кв. Бъкстоун – Влади и Анелия

По препоръка на наш клиент се озовахме при Нели и Влади. Те от 7 години се занимават с Фондация за информационен обмен „Равностойно партньорство” (ФРП) и радио Брайл ФМ. Това е единствената медия, в която се обучават и работят специалисти с увреждания. За повече информация – моля посетете сайта на радиото.

"Имаме радио...ще ви помогнем за добрата кауза"

Те са се заели с една много важна, но не и лесна мисия – да издигат нивото на образование, знания, култура, морал и етика в обществото и да помогнат да се обогати социалната култура на българските граждани, за да може обществото ни да стане по-толерантно. Влади и Нели са две усмихнати същества, които ни заляха с множествено интересни истории и, за наше щастие, ни поканиха да им отидем на гости, но този път без кола. Също така те ни поканиха да гостуваме на в тяхното радио, което ще ни помогне да достигнем до още повече хора в нужда. За пореден път се запознаваме с уникални хора и в един бъдещ момент ще се възползваме от тяхната покана.