#Chieft Fun Officer

Чала

#Посланик на фондация "Дари Време"

#МАЛКО ЗА МЕН

Здравейте! Аз съм Чала и гордо заемам позицията на Chief Fun Officer (CFO) в Дари Време. Моята мисия е да предоставя радост и безгрижие, но най-вече да преча на екипа да работи, доколкото възможностите ми го позволяват.

Като куче, моята религия не позволява концептуалното разбиране за лично пространство. По мое лично мнение, аз съм трансцендирала времето и пространството. Затова моля не правете опити да ме ограничавате чрез вашите ограничени виждания за личното ви пространство.

От една страна може да изглежда, че съм разглезена, но истината е, че хората ми са изключително добре дресирани. Хранят ме всеки ден, но ако се съдите по погледа ми, ще заключите, че това е първият път, в който аз виждам храна през живота си.

Аз съм най-прекрасното куче, което е съществувало в пределите на всички познати и непознати вселени. Парадоксално, това е вярно за всяко едно куче, което е съществувало, съществува или някога ще съществува.

Аз съм Чала (diversity hire) и съм тук, за да се уверя, че усмивките никога не липсват.

"Най-добрите терапевти имат козина и четири крака."

#ОБЩНОСТ