Дари Време – Дари Време
#ДАРИТЕЛИ НА ВРЕМЕ

Нека дарим време заедно

Създадохме организацията с идеята всеки да може да дари времето си, за да бъде в помощ на хора в неравностойно положение.

Дарител на време може да бъде всеки. Някои от нас се предлагат услуги, други преподават лекции, а други помагат според нуждите. Всеки има експертиза, която може да утилизира в ползва на хората в социално изключване.

Фондация ,,Дари Време“ е структурирана с идея вие да можете да дарявате времето си като 100% от ресурсите се използват за целите на фондацията при пълна прозрачност.

Подкрепяме различни каузи, но едно от главните неща, към които сме фокусирани в момента, е подобряването на качеството на живот на хора в нужда чрез предоставянето на всички наши услуги с 90% намаление.

#ДАРИТЕЛИ НА ВРЕМЕ

Какво е да си дарител на време?

Всеки може да бъде дарител на време. Независимо от професията си – може да сте коминучистач, лектор, маркетолог, консултант, електротехник, рехабилитатор и много други неща. Нямате ангажименти заключени в договор. Нашата цел е хората да помагат от сърце, а не защото трябва.
Важно е да спазваме тези 6 неща:

1

Да сме професионалисти във времето прекарано асоциирано с фондацията

2

Да се отнасяме с уважение, търпение и разбиране към хората свързани с фондацията

3

Да се отнасяме с честност във всеки аспект от дейностите, които извършваме

4

Да сме изрядни в документацията към фондацията и към други правителствени органи

5

Споразумението между дарителите и фондацията е валидно за една година и при желание - може да се поднови

6

Да спазваме уговорените срокове при изпълнение на дейност

Видове дарители на време

Мария - ПСИХОТЕРАПЕВТ

Всеки месец Мария дарява 6 часа от времето си. Понякога има месеци, при които при нея не отиват социални или регулярни клиенти. Съответно Мария превежда 0.00 лв и няма ангажимент.

НИКОЛАЙ - ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Николай дарява 12 часа от времето си на месец. Николай извършва 6 часа работа на стойност 6х50.00 лв = 300.00 лв и 6 часа работа за социален клиент на стойност 6х50.00 лв с 90% намаление (или 30.00 лв). Николай дарява сумата от 300.00 лв + 30.00 лв. = 330.00 лв.

ИВАН - ПСИХОТЕРАПЕВТ

Всеки месец Иван дарява 4 часа от времето си. През последния месец при него отиват само социални клиенти. В случай на часова ставка от 50.00 лв - Иван превежда 10%х4x50.00лв = 20.00 лв на фондацията като дарение в края на месеца.

ИВЕЛИНА - "МЕНИДЖЪР ПРОЕКТИ"

Ивелина се занимава с управление на проекти в софтуерна фирма и дарява 4 часа от часовата си ставка, която се равнява на 100лв. Тези средства се превеждат всеки месец автоматично по сметката на фондацията като дарение без условие.

#РЕГИСТРАЦИЯ

Присъедини се към нас

1

Регистрирай се

Разкажете ни малко повече за вас чрез формата за регистрация.

2

Преглед на кандидатурата

Ще прегледаме кандидатурата ви, след което ще ви дадем обратна връзка.

3

Среща на живо

Ще се срещнем, за да ви разкажем малко повече за Фондацията и за последващите стъпки.

4

Качване на профил

Ще направим вашия профил с предлаганите от вас услуги в сайта, за да могат хората да се свързват с вас.

#ОБЕКТИ

На кого помагаме

В България има изключително много хора в социално изключване. Много от тях нямат достатъчно средства за да живеят нормален живот или достатъчно знания за да се издигнат в кариерата си. Ние искаме да променим това и чрез нашата платформа да улесним и подобрим живота на хората около нас.

#ОБЩНОСТ

Дарители на време

Те са опората на фондацията. Чрез тях ние можем да предоставим широк набор от нужни услуги на хора в нужда.