Skip to main content

За каузата

Целта на фондация ,,Дари Време” е да помага на хора, които попадат в социално изключване.
Фокуса ни е върху обогатяване и надграждане на потенциала и знанията на хората в нужда, чрез експерти и професионалисти, които даряват времето си. По този начин ние можем да направинм висококачествените услуги достъпни за хората в нужда, както и драстично да увеличим шансовете им за намирането на по-добра работа.

За да не разчитаме само на дарения, фондация ,,Дари Време” е регистрирана като НПО със стопанска цел. Стопанските дейности, които предлагаме са предоставени главно от нашите „дарители на време“ и 100% от тези средства отиват за целите на Фондацията.

Можете да видите нашите услуги и обучения в секция ,,Услуги“. Чрез тези средства ние можем да помогнем на повече хора като освен извършената трудова дейност, ние можем да покрием и необходимите компоненти. За много хора и семейства това е решаващ фактор за по-добър живот.

Услуги
Дарете време
Дарете средства
Екип
Дарители на време
Прозрачност
Услуги
Дарете време
Дарете средства
Екип
Дарители на време
Прозрачност
фондация Дари Време лого

Свържете се с нас

Проблемът

България е първата по бедност и ниско качество на живот държава в Европейския съюз. По данни на НСИ,  22% от населението ни в 2021 пада под прага на бедността. Същевременно, този риск от бедност намалява драстично качеството на живот за 19.1% от населението, което живее в тежки материални и социални лишения. Това ги поставя не само в риск от бедност, но и в риск от социално изключване.

Това означава,че в 2021 повече от ¼ от нас не могат да си позволят: здравословна храна,  да поддържат нормална температура в жилището си, да покрият базовите си нужди и да си позволят развитие.

Целеви групи

За 2021  групата от хора под прага на бедността и в социално изключване се състои от: 50% (безработни), 34,7% (пенсионери), и 33,7% (неактивни на пазара на труда, много от които хора с ТЕЛК и хора с увреждания/ специални потребности). Това са основните целеви групи, върху които се фокусираме, но ние работим за всички хора в България в риск от бедност и социално изключване.

Всеки, който попада в социално изключване може да използва 80% намаление на всяка една услуга или обучение на сайта.

Решението

Ние вярваме, че решението на този проблем зависи изцяло от нас и целим да създадем лека и удобна платформа, която да свързва посочените хора в нужда с професионалисти, които предоставят образователни и професионални услуги. Нашата е цел е през нашите услуги да подпомогнем тези групи да:

 1. Намират и да се задържат на работа, което ще ги направи им помогне да повишат квалификациите си през набор от образователни услуги
 2. Подобрим качеството им на живот и социално включване през набор от професионални услуги

 

Бъдещите ни планове

Обучения за хора в социално изключване

#човешки капитал

Целим да предоставим широк набор от висококачествени курсове, обучения и услуги. Всичко в Дари Време се ползва с 80% намаление за хората, които са в социално изключване.

Нашия план:

Тук можете да видите какви обучения сме планирали като някои от тях са вече реализирани и можете да ги намерите в страницата ни услуги.

Подготовка за интервю
 • Перфектното CV
 • Подготовка за интервю
 • Подготовка за интервю – Ексел
Офис пакет
 • Първи стъпки в офис пакет
 • Ексел – ниво напреднали
Английски език
 • Начално ниво (А1 & А2)
 • Средно ниво (B1 & B2)
 • Високо ниво (C1 & C2)
Дигитален маркетинг
 • Първи стъпки в дигиталния маркетинг
 • SEO
 • Стратегии в дигиталния маркетинг
Финансова грамотност
 • Лични финанси
 • Първи стъпки в инвестициите
 • Инвестиции в недвижими имоти
Стартиране на бизнес
 • Бизнес планиране
 • Счетоводство / администрация
 • Как да си направим сайт
 • Платформи за E-commerce
 • Брандиране
Електротехнически услуги

#липсващи услуги

В практиката сме установили, че едни от най-нужните услуги за хората в социално изключване са електротехническите услуги. Често се случва техниците да злоупотребяват със ситуацията на хората.

Нашия план:

Част от средствата, които ще съберем ще се използват за електотехнически услуги, както и за ремонт на различна домакинска техника.

Помощ на хора в селата

#да дадем обратно

Това е идея, която ни е много на сърце. В малки населени места има хора, които вече нямат възможност да поддържат къщата си. С хора около нас бихме желали да подобрим качеството им на живот. Това може да премине от прекопаване на градината, през сглобавянето на постройка в двора, до поправка на уреди / неща в къщата.

Нашия план:

Биме желали да съберем достатъчно средства за да можем да покрием необходимите компоненти и материали.