Гергана Дамянова - Професионален юрист - 100% Кауза
#ЮРИСТ

Гергана Дамянова

Дарява 4 часа от времето си

#МАЛКО ЗА МЕН
Винаги съм знаела, че когато порасна голяма ще стана юрист. Правото е неразделна част както от семейството ми, така и от душата ми. Завършила съм юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Правото е моята страст защото дава всеобхватен поглед върху живота, хората, взаимоотношенията и начина, по който се движи света. Практическият ми опит е обвързан основно с държавната администрация и как тя всъщност може да бъде полезна на гражданите. За мен правото е наука, която дава прекрасна възможност човек да бъде полезен и да помага на другите в област, която може да бъде малко объркваща, плашеща и трудна за възприемане.
Да помагаш! Да си полезен! Възприемам тези две идеи като значими и определящи ни какви хора сме и какво общество сме.
Другите ми две големи страсти това са гората и планината, от една страна и танците от друга. Дългите планински преходи, най-вече в гористи местности са равносилни на медитация. Българската природа, нашите планини и гори дават сили, презареждат и освобождават ума от всякакво напрежение. Танцувам салса и бачата, но кизомабата завладя сърцето ми. Танцът е начин да изразиш себе си и да предадеш усещането за теб на околните.

"Бъди вода, приятелю"

#ТИПОЛОГИЯ

"Love only grows by sharing. You can only have more for yourself by giving it away to others"

#ЛЮБИМИ КНИГИ
#ОБЩНОСТ

Дарители на време

#КОМУНИКАЦИЯ

Свържете се с мен

Всеки дарител на време предлага определен брой часове на месец. Всяка стопанска дейност извън този времеви диапазон се заплаща човека предоставящ услугата.