Радио за Валери и Румен - 100% Кауза

Радио за Валери и Румен

Звънна ни един много любезен господин и ни разпита за услугите, които предлагаме. Спомена ни, че има неработещи контакти. След няколко дни посетихме обекта и спряхме тока, за да поправим контактите, но след пускането на тока от време на време мигаше крушката в коридора. Попитахме го колко често се случва това – отговорът беше „от време на време“. Разглобихме таблото, което е съществувало преди Ърнест Ръдфорд да публикува експериментите си за модела на атома и установихме, че старите кабели в таблото дават на късо – нещо, което е задължителна предпоставка за пожар.

"Аз...заради радиото"

Няколко дни по-късно се върнахме на обекта и обезопасихме старите кабели, след което положихме ново табло с клеми. През това време минахме през теми като политика, икономика, държавна сигурност и малко физика за цвят. Валери просто искаше радиото му да работи, но с голям късмет успяхме да предотвратим и вероятност за късо съединение. Животът наистина предоставя интересни взаимодействия.