Мария Желязова - Дари Време
#КОМУНИКАЦИЯ И БРАНДИНГ

Мария Желязова

#МАЛКО ЗА МЕН
Разработването на комуникационни стратегии, както за външната, така и за вътрешната аудитория, създаването на качествено съдържание и развиването на бранд и ретупация са това, което правя с огромно удоволствие. Комуникацията е взаимодействие, чрез което изразяваме себе си и разбираме другия, затова тя трябва да е ясна, целенасочена и случваща се в правилния момент по подходящ начин. Тя е в основата на изграждането на бранда – било то корпоративен, работодателски или личен.

"Logic will get you from A to B. Imagination can take you everywhere."

#ТИПОЛОГИЯ

"When the whole world is silent, even one voice becomes powerful"

#ЛЮБИМИ КНИГИ
#ОБЩНОСТ

Дарители на време

#КОМУНИКАЦИЯ

Свържи се с мен

Всеки дарител на време предлага определен брой часове на месец. Стопански дейности извън този времеви диапазон се заплащат към човека предоставящ услугата.