Skip to main content

Мила Русева

Коя съм аз?
Момичето с широко отворени за света очи. Подхождам към всичко в живота ми с вяра, упоритост и труд. Намирам за важно, човек да спира понякога в забързаното си ежедневие, за да се вслуша в сърцето си, дали това, с което отнема от времето си за живот, има истинска стойност за него. Да си даде сметка за отговора на въпроса: Защо се чувстваме празни понякога, когато сме заети с толкова много неща?

Живея в днешната реалност, такава каквато е, но имам и вяра в хората, и в желанието им да бъдат промяната, която искат да видят в света около тях.

„Човек вижда добре единствено със сърцето си. Най-важното е невидимо за очите.“, пише Антоан дьо Сент-Екзюпери.

“Life is all about choices. Every path you take leades to another choice. Some choices can change everything.”

Образование

  • Софийски Университет – бакалавър специалност Компютърни науки
  • Нов Български Университе – магистър специалност Управление на проекти по информационни технологии

Компетенции

  • Ruby on Rails, OOP
  • Комуникационни и презентационни умения
  • Работа в екип

Интереси

  • Въздушна акробатика
  • Сърф – хавайка
  • Плуване
  • Ски
  • Програми за доброволци по света

Хората от екипа

x