Skip to main content

Нашите партньори

Партньорите са една много важна част от механиката на фондация ,,Дари Време“. С тяхна помощ ние имаме възможността да съсредоточим усилията си към дейностите на Фондацията.

Целта на нашите партньорства е да отворим повече възможности за помощ на хората в нужда. Това може да бъде осъществено чрез дарения или чрез използването на продуктите и услугите, които предлагаме.

Нашата идея е да изградим модел на НПО със стопанска цел, който да може да се концентрира върху работата си, вместо върху събирането на средства.

Нашите партньори

Партньорите са една много важна част от механиката на фондация ,,Дари Време“. С тяхна помощ ние имаме възможността да съсредоточим усилията си към дейностите на фондацията.

Целта на нашите партньорства е да отворим повече възможности за помощ на хората в нужда. Това може да бъде осъществено чрез дарения или чрез използването на продуктите и услугите, които предлагаме.

Нашата идея е да изградим модел на НПО със стопанска цел, който да може да се концентрира върху работата си, вместо върху събирането на средства.

Свържете се с нас