Политика на поверителност - Дари Време

Тази поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате https://darivreme.com и/или използвате нашите услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове и/или продукти/услуги, които не притежаваме и/или не контролираме.

А. Въведение

 

Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим.Тази полица обяснява какво ще правим с личните Ви данни. Съгласието за нашата употребата на бисквитки в съответствие с условията на тази полица, когато посетите сайта ни за пръв път, ни позволява да използваме бисквитки всеки път, в който посещавате уебсайта ни.

 

Б. Събиране на лични данни

Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

 

 • информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
 • информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;
 • информация като имейл адреса ви, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;
 • информация, която въвеждате, когато използвате контактни форми в нашия уебсайт – например името ви, email адрес, телефонен номер;
 • информация като името ви и имейл адреса ви, които сте въвели, за да настроите абонаменти към нашите имейли и/или бюлетини;
 • информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;
 • информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
 • информация, свързана с всичко, което закупувате, услугите, които използвате или трансакции, които правите чрез нашия уебсайт, които съдържат вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни на кредитната карта;

информация, която публикувате в нашия уебсайт, с намерението да се публикува в интернет, която включва потребителското ви име, профилна снимка и съдържанието на публикациите ви;

 • информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;

всяка друга лична информация, която ни изпращате.

 

Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази полица

 

В. Използване на личната Ви информация

 

Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

 

 •         администриране на нашите уебсайт и бизнес;
 •         персонализиране на уебсайта ни за вас;
 •         активиране на употребата ви на услуги, налични в уебсайта ни;
 •         доставяне на услуги, закупени чрез уебсайта ни;
 •         изпращане на заявления, фактури и напомняния за плащане и събиране на плащания от вас;
 •         изпращане на немаркетингови рекламни комуникации;
 •         изпращане на имейл известия, които конкретно сте заявили;
 •         изпращане на имейл бюлетин, ако сте го заявили (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате бюлетин);
 •        изпращане на маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнесите на внимателно подбрани трети лица, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, чрез публикация или, ако конкретно сте се съгласили с това, чрез имейл или подобен канал (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате маркетингови комуникации);
 •       осигуряване на статистическа информация за потребителите ни на трети лица (но тези трети лица няма да могат да идентифицират отделните потребители от тази информация);
 •         справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;
 •         предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама;
 •         потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни (включително показването на лични съобщения, изпратени чрез услугата на сайта ни за лични съобщения и други цели.

 

Ако предоставите лична информация за публикуване в уебсайта ни, ние ще публикуваме и в противен случай ще използваме тази информация в съответствие с разрешението, което ни давате.

 

Личните ви настройки могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация в уебсайта ни и могат да бъдат регулирани с помощта на управлението на сайта ни.

 

Ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без вашето изрично съгласие.

 

Г. Оповестяване на лични данни

 

Може да оповестим личните ви данни на всеки от нашите служители или подизпълнители, както е необходимо за целите, изложени в тази полица.

 

Може да оповестим личните ви данни на всеки член от групата на нашите компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашата крайна холдингова компания и всичките ѝ дъщерни дружества), както е необходимо за целите, изложени в тази полица.

 

Може да оповестим личната ви информация:

 

 •         до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
 •         във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;
 •         за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск);
 •         на всеки човек, който вярваме, че може да се яви пред съд или друг подобен орган, за оповестяване на тази лична информация, където според нашето разумно мнение подобен съд или орган може да нареди оповестяване на тази лична информация.

 

Освен в случаите, посочени в тази полица, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.

 

Д. Международни трансфери на данни

 

Информацията, която сме събрали, може да бъде съхранявана, обработена и прехвърляна между всяка една от държавите, с които работим, за да можем да използваме съответната информация в съответствие с тази полица.

Информацията, която сме събрали, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат права за защита на данните, подобни на тези, които са в сила в Европейската Икономическа Зона: Съединените Американски Щати, Русия, Япония, Китай и Индия.

Личната информация, която публикувате или предоставяте в публикации в нашия уебсайт, може да бъде достъпна чрез интернет по целия свят. Ние не можем да предотвратим употребата или злоупотребата на подобна информация от други.

Вие изрично се съгласявате с трансферите на лични данни, описани в този раздел Д.

 

Е. Запазване на лична информация

 

Този раздел Е излага нашите политики и процедури за запаметяване на данни, които са разработени да подпомагат да гарантираме, че се съобразяваме с правните си задължения за запаметяване и изтриване на лична информация.

Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да бъде съхранявана за по-дълъг период от нужния за съответната цел или цели.

Без предразсъдъци към част Е-2 обикновено изтриваме лични данни, спадащи към категориите, изложени отдолу, във времето или датата, изложена отдолу:

лични данни ще бъдат изтрити 5 години след приемането на данните.

 

Въпреки другите разпоредби в Секция Е ще запаметим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

 • до степента, в която законът изисква от нас;
 • ако вярваме, че документите може да са свързани с вероятни съдебни производства;
 • за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица с цел предотвратяване на измама или намаляване на кредитен риск).

 

Ж. Защита на личната ви информация

 

Ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация.

Ще съхраняваме цялата лична информация, която осигурявате на нашите сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри.

Не предоставяйте лична информация, която не е поискана от вас.

Всички електронни парични трансакции, въведени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени от криптираща технология.

Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме сигурността на данни, изпратени по интернет.

Вие сте отговорни за конфиденциалното съхранение на паролата, която използвате за достъп до нашия сайт – ние няма да ви попитаме за вашата парола (освен когато се вписвате в уебсайта ни).

 

З. Изменения

 

От време на време може да актуализираме тази полица, като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на полицата. Може да ви известим за промените в тази полица, като ви изпратим имейл или чрез личната система за съобщения на уебсайта ни.

 

И. Вашите права

 

Можете да ни инструктирате да ви осигурим всяка лична информация, която сме запаметили за вас – осигуряването на подобна информация ще бъде предмет на следните:

 

 • Плащането на такса 1 лв.
 • Снабдяването с подходящи доказателства за вашата самоличност за тази цел обикновено приемаме копие на паспорта ви, заверено от нотариус, плюс оригинално копие на битова сметка, показваща настоящия ви адрес).

 

 • Можем да удържим лична информация, която сте поискали, до степента, позволена от закона.

 

 • По всяко време можете да ни инструктирате да не обработваме личната Ви информация за маркетингови цели.

 

На практика или изрично ще се съгласите предварително за това да използваме личната Ви информация за маркетингови цели, или можете да се свържете с нас за да ви премахнем от тези листи.

 

Й. Уебсайтове на трети страни

 

Нашият уебсайт включва хибервръзки към уебсайтове на трети страни и подробности за тях. Ние нямаме контрол и не сме отговорни за политиките за поверителност и практиките на трети страни.

 

К. Актуализиране на информация

 

Молим да ни уведомите, ако личната Ви информация, която съхраняваме, има нужда да бъде поправена или актуализирана.

 

Л. Бисквитки

 

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузъра поисква страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „настойчиви“ бисквитки, или бисквитки „за сесия“: настойчивата бисквитка ще бъде съхранявана от уеб браузър и ще остане валидна до срока си на годност, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди този срок да изтече; от друга страна, бисквитката за сесия ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен. Обикновено бисквитките не съдържат никаква информация, която може да идентифицира потребителя, но личната ви информация, която ние съхраняваме, може да бъде свързана с информацията, която се съхранява и се получава от бисквитките.Ние използваме само бисквитки за сесия / само настойчиви бисквитки / бисквитки и настойчиви, и за сесия, в нашия уебсайт.}

 

Имената на бисквитките, които използваме в уебсайта ни, и целта, поради която те се използват, са изложени отдолу:

 •  използваме Google Analytics, Facebook Pixel,  Adwords в уебсайта си, за да разпознаваме компютър, когато един потребител посещава уебсайта ни с цел анализ на употребата на уебсайта за подобряване на използваемостта на уеб сайта и персонализиране за всеки потребител;

 

Повечето браузъри ви позволяват да откажете приемането на бисквитки – например:

 • в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитки, използвайки наличните настройки за боравене с надхвърлянето, като натиснете “Tools (Инструменти)”, “Internet Options (Интернет опции)”, “Privacy (Поверителност)” и след това “Advanced (Специални)”;
 •  във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки като натиснете “Tools”, “Options”, “Privacy”, избирайки “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)” от спускащото меню и като премахнете отметката на “Accept cookies from sites (Приеми бисквитки от сайтовете)”;
 •   в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings (Настройки)”, “Show advanced settings (Покажи специализирани настройки)” и “Content settings (Настройки на съдържанието” и след това изберете “Block sites from setting any data (Блокирай задаването на всякакви данни от сайтовете” под заглавието “Cookies (Бисквитки)”.

 

Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички свойства на уебсайта ни.

 

 1. Можете да изтриете бисквитки, които вече се съхраняват в компютъра ви – например:

 

 • в Internet Explorer (версия 10) трябва ръчно да изтриете файловете на бисквитките (можете да намерите инструкции за това тук http://support.microsoft.com/kb/278835 );

във Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитки като натиснете “Tools”, “Options” и “Privacy”, след това да изберете “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)”, да натиснете “Show Cookies (Покажи бисквитки” и след това да натиснете “Remove All Cookies (Премахни всички бисквитки”;

 •   в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings”, “Show advanced settings” и “Clear browsing data (Изчисти данните за сърфирането”, след това изберете “Delete cookies and other site and plug-in data (Изтрий бисквитки и всички други плъгин данни и тези на сайта)” преди да натиснете “Clear browsing data.”

 

 1. Изтриването на бисквитките ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много уебсайтове.

 

АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИТЕ

Администратор на личните данни е Веселин Ивов Желязков, с адрес: гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. Нишава 111 e-mail: info@darivreme.com

Ние от ,,Фондация Дари Време‘‘ уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите услуги и за да може ние да ги подобряваме и развиваме, трябва да обработваме някои лични данни. Като използвате някоя от нашите услуги вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

За да можете да използвате нашите услуги, трябва да обработваме някои лични данни. Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани.

Ние обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. Можем да ги споделяме с нашите избрани подизпълнители, само когато това е необходимо за предоставянето на нашите услуги, както е изрично описано по-долу.

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:

Данни за потребителя: две имена, адреси на електронна поща, телефонен номер, снимки, локация, професия, описания на опит и линкове към други профили на потребителя в социалните мрежи.

 • Имена и адрес на електронна поща на потребителя са ни необходими, за да можем да идентифицираме лицето като наш потребител, използваш специфичен профил.
 • Адрес на електронна поща, телефонен номер са ни необходими, за да се свържем с потребителя във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на запитвания и да уважаваме потребителските искания.
 • Останалите данни на потребителя са необходими, за да може да ползвате пълноценно всички услуги и възможности, предлагани в нашия уебсайт, а именно – пълно представяне на потребителите и възможност за контакт с тях. В указанията за регистрация е посочено кои данни се въвеждат по избор на потребителя.
 • Бихме искали да използваме адреса на електронната ви поща, за да ви изпращаме информация за нашите услуги, кампании и инициативи. Това ще направим, само ако ни дадете вашето съгласие да получавате тази информация.

Вашето съгласие е доброволно и няма да ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите. Въпреки това считаме, че ще имате голяма полза от получаването на тази информация, защото тя ще отразява най-новите ни проекти и идеи за подобряване на услугите ни и удовлетвореността на нашите потребители.

Няма да използваме вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги от трета страна.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като пишете на администратора на лични данни по всеки удобен за вас начин: чрез писмо и/или електронна поща.

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние обработваме и използваме само данни, които нашите потребители са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме достъп до тези лица и нямаме практическа възможност да контролираме дали потребителите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание и/или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите, предоставени ни от потребителя.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

За предоставяне на качествени услуги, сме ангажирали доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите услуги няма да е възможно. Ползваме само подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности, включително:

 • За управление на услугите, предоставяни на потребителите и администриране на кореспонденцията и уведомленията: Mailchimp и OneSignal Push;
 • За домейн и хостинг: Superhosting;
 • За анализиране на ползването на сайта и подобряване на услугите ни – Google Analytics, Google Search Console и Google AdWords;
 • За персонализиране на съдържанието, което виждате – Google AdSense.

В рамките на Google инструментите ние нямаме възможност да разпознаем лицата, чиито данни се генерират. Въпреки това тази информация може да бъде индивидуализирана от Google платформите и да влияе на съдържанието, което те ви показват. За повече информация и деактивиране на определени функции, следва да използвате настройките на Google платформата, над които ние нямаме контрол и не можем да блокираме функционалностите им.

В други случаи, когато това се изисква от закон или договор, данните ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност.

Не предоставяме личните ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме по друг начин.

При осъществяване на дейността на администратора не се извършва трансфер на лични данни за трети страни извън ЕС на лица, освен ако това е необходимо за извършване на определени функции като част от услугата с потребителите, изброени по-горе. Всички лица, на които се предават данни са одобрени и изпълняват всички изисквания на EU-U.S. Privacy Shield Framework.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Ние предоставяме услуги само на лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, Моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите услуги.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

По принцип ние обработваме данни, докато потребителят използва услугите ни и има регистриран профил в уебсайта ни. Всеки потребител може по всяко време да заяви искане за изтриване на личните му данни, съхранявани и обработвани от администратора, чрез писмо и/или по електронната поща.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни:

 • имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и  до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни;
 • имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение и/или за изпълнението на задача от обществен интерес, и/или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни;
 • имате право да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или  защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.
 • имате право да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин;
 • имате право да направите администратора на лични данни възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да адресирате всички искания до администратора на личните данни. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, Моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни и/или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 (тридесет) дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 (два) месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган в Република България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място и/или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата ви.

КОРИГИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст за коригиране и допълване на вашите данни:

Искане за коригиране/допълване на данни

До Веселин Ивов Желязков, e-mail: info@darivreme.com

От: __________________________________ (трите имена)

Тел.: ______________________

E-mail: _____________________

Моля да бъде извършено коригиране/допълване на следните данни: ________________

Моля данните да бъдат допълнени по следния начин: ______________________________

и/или

Моля данните да бъдат коригирани по следния начин: ______________________________

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст за оттегляне на съгласие:

Искане за оттегляне на съгласие

До Веселин Ивов Желязков, e-mail: info@darivreme.com

От: __________________________________ (трите имена)

Тел.: ______________________

E-mail: _____________________

Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен: ______________________________________________________

Оттеглям съгласието си по отношение на всички предоставените от мен данни/по отношение на следните данни: ____________________________________________________

Оттеглям съгласието си за всички цели на ползване на данните/по отношение на следните цели: ___________________________________________________________________

ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст на искане за изтриване на данни.

Искане за изтриване на данни

До Веселин Ивов Желязков, e-mail: info@darivreme.com

От: __________________________________ (трите имена)

Тел.: ______________________

E-mail: _____________________

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изтрити, освен данните, които следва да бъдат съхранени за целите на изпълнение на законови задължения.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст на искане за трансфер на данни.

Искане за трансфер на данни

До Веселин Ивов Желязков, e-mail: info@darivreme.com

От: __________________________________ (трите имена)

Тел.: ______________________

E-mail: _____________________

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изпратени на: __________________________________

Дата на публикуване: 29.12.2021 г.