test_page – Дари Време
#КОМУНИКАЦИЯ

Тест форма

Това е тест за генералната логика зад контактните форми. Моля поставете работещ мейл за да видите какво получава клиента.

  1. Един имейл се изпраща към фондацията
  2. Един имейл получава извършващия услугата
  3. Един имейл се получава клиента
  4. При покупка извършващия услуга получава разписка по имейл
  5. При покупка клиента получава разписка по имейл