Skip to main content

Прозрачност

Едно от главните ценности за нас е Прозрачността. Ние целим да отчетем всеки лев, който минава през фондация ,,Дари Време“, и да ви покажем точно за какво се използва. Направи ни впечатление, че са много малко фондациите, които открито споделят тази информация. За това всеки месец ще можете да намерите разбивка на приходи, разходи и дарения.

За всеки извършен обект издаваме приемно-предавателен протокол и удостоверение за дарение или фактура. Можете да видите формите по-долу.

Вярваме, че всеки има право да знае къде отиват парите му. Всеки е добре дошъл да се свърже с нас и да ни попита каквото пожелае, за да можем наистина да постигнем истинска прозрачност.

Прозрачност

Едно от главните ценности за нас е Прозрачността. Ние целим да отчетем всеки лев, който минава през фондация ,,Дари Време“, и да ви покажем точно за какво се използва. Направи ни впечатление, че са много малко фондациите, които открито споделят тази информация. За това всяко тримесечие ще можете да намерите разбивка на приходи, разходи и дарения.

За всеки извършен обект издаваме приемно-предавателен протокол и удостоверение за дарение или фактура. Можете да видите формите по-долу.

Вярваме, че всеки има право да знае къде отиват парите му. Всеки е добре дошъл да се свърже с нас и да ни попита каквото пожелае, за да можем наистина да постигнем истинска прозрачност.

*Данните са предварителни. Вероятно е да има промени след годишния счетоводен отчет. Личните средства не са отчетени.