Skip to main content

Весела Кръстанова

Имам опит в тинк танкове, неправителствени организации с идеална цел, а сега съм финансов анализатор. Обичам да помагам на хората да намират вдъхновение и приложение за доброто у тях и да свързвам каузите с талантите. Вярвам, че за да промениш света, трябва първо да го разбереш и обичам да разширявам хоризонтите си.
Страст – да намирам начин и потенциал, да работя с единомислещи хора за подобряване на света.
Начинаещ бърдуотчър, напреднал пътешественик, неспасяем доброволец.
x

“Choose always the way that seems the best, however rough it may be; custom will soon render it easy and agreeable.”

Pythagoras

Образование

  • СУ Климент Охридски– Политология / Маастрихтски университет – Европейски науки и право
  • Харвардски курсове CESC – Running a nation and Microeconomics of Copetitiveness
  • SoftUni – Python: Basics and Fundamentals

Компетенции

Интереси

  • Пътуване
  • Изкуство
  • Дебати
  • Инвестиции
  • Birdwatching

Типология

„Follow the path of the unsafe, independent thinker. Expose your ideas to the dangers of controversy.“

Thomas J. Watson

Любими книги

Хората от екипа

x