Яна Димитрова - Дари Време
#МЕНИДЖЪР СОЦИАЛНИ КЛИЕНТИ

Яна Димитрова

Дарява 8 часа от времето си

#МАЛКО ЗА МЕН
Общителна, енергична и позитивна съм. Държа много на справедливостта. Човек, който е коректен, лоялен и социално отговорен може много бързо да стане част от моето обкръжение. Старая се да отговарям със същото, да съм насреща, когато има нужда от мен. Надявам се, че ще успея да дам своя принос с личен опит и знания за подкрепа на хора в неравностойно положение.
 

"Извинете ме за дългата прозявка, но току-що идвам от собствената си лекция (по генетика)"

"Ако искате да откриете тайните на Вселената, мислете в термини като енергия, честота и вибрации"

#ТИПОЛОГИЯ

"Когато целия свят мълчи, дори и един глас става силен"

#ЛЮБИМИ КНИГИ
#ОБЩНОСТ

Дарители на време

#КОМУНИКАЦИЯ

Свържете се с мен

Всеки дарител на време предлага определен брой часове на месец. Всяка стопанска дейност извън този времеви диапазон се заплаща човека предоставящ услугата.