За каузата - Дари Време
#ЗА КАУЗАТА

Нашата цел

Да помагаме на хора, които попадат в категория социално изключване.

Мисията ни е да подкрепяме хората в нужда, като им предоставяме ценни знания и умения, с които да надградят потенциала си. Всичко това става възможно с помощта на мрежа от експерти и професионалисти, които вярват в каузата ни и даряват от личното си време. Нашата цел е да увеличим шансовете на хората в неравностойно положение да намерят по-добра работа и достигнат по-високо качество на живот.
#ПРИЧИНАТА

Защо помагаме?

България е първа в Европейския съюз по бедност и ниско качество на живот. Това означава, че повече от ¼ от населението не може да си позволи здравословна храна, поддържане на нормална температура в жилището си, удовлетворение на основните си нужди и дори не си помисля да поеме по пътя на личностното развитие. Ние от Фондация “Дари Време” вярваме, че заедно можем да подобрим тяхното качество на живот.. Според данни на Националния Статистически Институт (НСИ) за 2023 групата от хора под прага на бедността и в социално изключване се състои от: 50% (безработни), 34,7% (пенсионери), и 33,7% (неактивни на пазара на труда, много от които хора с ТЕЛК и увреждания. Това са основните целеви групи, върху които Фондация “Дари Време” се фокусира.

1

Проблемът

23% от населението ни в 2023 пада под прага на бедността.

2

Целеви групи

50% от хората под прага на бедността и в категория социално изключване.

3

Решението

Предлагаме необходими услуги с 90% намаление за хора в нужда чрез нашите дарители на време

Всеки може да бъде дарител на време

Включи се в нашата общност чрез времето и експертзиата си. Вярваме, че дори и с малки стъпки се движим към промяната, която искаме да видим в България.

#РЕШЕНИЕ

Какво е нашето решение?

Ние вярваме, не бива да оставаме безучастни. Нашата цел е да създадем лека и удобна платформа, която да свързва хората в нужда с професионалисти, които предоставят образователни и професионални услуги. Целта на Фондация “Дари Време” е да подпомогне на хората в крайна бедност и социално изключване чрез:

#ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ

Какво постигнахме досега

Имахме щастието да се свържем с прекрасни хора и организации, които ни помогнаха да подобрим качеството на живот на над 90 души в рамките на последните 2 години. Вярваме, че дори и с малки стъпки се движим към промяната, която искаме да видим в България.

90+

хора, на които сме помогнали

1,011

дарени часове

15

проекта

28

дарители на време
#ПРОЕКТИ

Завършени проекти

Успяхме да завършим доста обекти и да проведем различни обучения с цел да помогнем на нуждаещите, но това за съжаление никога няма да е достатъчно. Ще продължаваме да помагаме с всички свои възможност, знания, експертиза и най-вече време.

Вие сте човек в социално изключване?

Станете част от нашето социално семейство и използвайте 90% намаление на всички предлагани от нас услуги

#ОБУЧЕНИЯ

Завършени обучения

Имахме възможността да проведем няколко обучения на чудесни хора чрез програмата “Една крачка напред”. За нас беше неописуемо удовлетворение, че успяхме да надградим уменията и начина на мислене на толкова прекрасни хора.