Защо електротехническите услуги са важни? - Дари Време

Защо електротехническите услуги са важни?

Осезаема част от пожарите в България се случват заради проблематични електро-инсталации. Често, въпреки тяхната важност, често се подценява значението на правилната инсталация, поддръжка и безопасност на електрическите системи. В следващите редове ще разгледаме какви са опасностите, свързани с некоректните електроинсталации, както и защо е важно да се отдели внимание на тяхното състояние в града.

Опасности от неизправни електроинсталации

  • Пожари: Според статистиката от Националния статистически институт, електрическите пожари са във възход в града. Тези пожари често са причинени от неправилно инсталирани кабели, претоварване на електрическите системи или липса на защитни механизми. По същия начин, некоректно инсталираните електроуреди представляват риск от електротравми за обитателите на сградите.

  • Нелегални Промени и Допълнения: Неконтролирани промени в електроинсталациите, направени без участието на квалифициран електротехник, представляват сериозен риск за безопасността. Такива промени често водят до късо съединение или пожари.

  • Износване и Претоварване: Старите и износени електроинсталации са по-склонни към проблеми като къси съединения и пожари. Претоварените системи също представляват риск от аварии и неизправности. Можете да разгледате ситуацията при Румен и Валери. Тяхното табло имаше оголени жици, които бяха висока предпоставка за пожар.

Значението на адекватни електроинсталации

За да се гарантира безопасността и надеждността на електрическите системи в града, е необходимо да се обърне специално внимание на тяхното състояние и сигурност. Ето някои от основните мерки, които могат да се предприемат:

  • Редовна Поддръжка и Инспекции: Електроинсталациите трябва да се подлагат на редовни инспекции и поддръжка от квалифицирани електротехници, за да се гарантира тяхната надеждност и безопасност.

  • Съобразяване със Стандартите и Професионализъм: Инсталирането и поддръжката на електроинсталациите трябва да се извършват от професионалисти, които са упълномощени и сертифицирани да извършват такива дейности.

  • Обучение и Съзнателност на Обитателите: Всички обитатели на сградите трябва да бъдат обучени за правилното използване на електрическите уреди и за процедурите за действие в случай на авария.

На какво е важно да обръщаме внимание вкъщи?

  • Премигване на лампи: Непостоянен ток може да е признак на допир на кабели някъде по системата

  • Миризма на нещо изгоряло: Възможно е при нагряване на проводниците, изолацията от времето да се стопи. Това е предпоставка за пожар.

  • “Падане” на предпазители: Падането на предпазители значи, че веригата се претоварва. Това може да значи, че в определен кръг са вързани повече консуматори от колкото кръга позволява.  Среща се кгоато в един контакт се сложат няколко разклонителя или се сложат по-голями консумартори като пералня / хладилник на непредвидено за тях място.

Не предприемайте излишни рискове когато става върпос за електричество. При подозрение за риск за авария – моля веднага да се свържете с необходимия специалист.