Поправка на компютри за Розовата Къща - 100% Кауза

Поправка на компютри за Розовата Къща

“Розовата къща” е едно от малкото места в България, където наркозависимите могат да получат помощ от първа необходимост. Това е нископрагов център за хора със зависимости – мястото в София, където хората в нужда могат да получат подкрепа, да бъдат насочени за лечение, да хапнат, да се избръснат, да почувстват добро отношение. Чрез прекрасните хора от фондация 1% Промяна се свързахме с Розовата къща

В Розовата къща съживихме два компютъра, като ги почистихме и сменихме отделни компоненти. Това ще позволи на компютрите да бъдат ползвани още години напред.

 

"То храна сигурно не е останала"

В края на обяда в къщата се появи един човек, който вече бе предположил най-лошото – че храната е свършила. Факт, който беше в разрез на реалността – храната седеше там и го чакаше. Често се замислям как нещо, което аз приемам за даденост – като надеждата да има храна – за други хора е понякога дори недостижимо.